Hedayati.me

الگوریتم

گوگل هر چند وقت یک بار الگوریتم خود را به روز می‌کند؟

در سال 2018، گوگل در مورد جستجوی خود 3،234 بهینه سازی باورنکردنی معرفی کرد. این تعداد بیش از 8 برابر تعداد به روز رسانی‌هایی است که آنها در سال 2009…

Read more