Hedayati.me

JSON-LD

داده‌های سازمان یافته در گوگل

چگونه کد های اسکیما را به سایت خود اضافه کنیم؟

برای عملکرد بهتر در گوگل، از طریق انتقال اطلاعات صفحه‌ی وب، تولید یا ارائه‌ی خدمت از دیتای سازمان یافته یا همان Structured data استفاده می‌شود. ممکن است کار با Structured…

Read more
داده‌های ساخت‌یافته‌ی JSON-LD

JSON-LD چیست و چرا باید به سایت خود اضافه کنید؟

نتیجه بررسی که بر روی 10 میلیون وب‌سایت برتر انجام شد، نشان می‌دهد که 1/25 درصد از وب‌سایت‌ها از داده‌های ساخت‌یافته‌ی JSON-LD استفاده می‌نمایند. گوگل نیز JSON-LD را به عنوان…

Read more