پستهای اخیر

Lifestyle

به روز بودن یا به روز نبودن؟ تاریخ مطالب چه تاثیری روی سئو دارد؟

باید تاکنون به این نکته پی برده باشید که سئو تنها دارای یک هدف و کاربرد نیست. سن محتوای شما، قسمت مهمی از پازل سئو می‌باشد و اگر بدانید که چطور از این نکته در جهت منافع خود استفاده کنید، موفق‌تر خواهید بود. در حالی که اغلب…